آموزش سیستم F and G

829

سیستم F ang G (FG) و یا همان سیستم پایش گاز و آتش عمدتا در پروژه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. در این ویدئو به معرفی دوره آموزش سیستم FG و ویژگی های این دوره در آموزشکده حریق ایران پرداخته شده است. جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه نمایید: wikifire.ir تلفن: 02122915668

pixel