تلاوت تأثیرگذار استاد مرحوم عبدالباسط عبدالصمد

1,721

شکرگزار خدا باشید، تلاوت تأثیرگذار استاد مرحوم عبدالباسط عبدالصمد سه پیامد مهم در آیه 17 سوره عنکبوت : رزق و روزی دست خداست شکرگزار نعمت خدا باشیم در نهایت به سوی او باز می گردیم.