نحوه جبران سکوت در قراردادهای دولتی

14
حقوق احداث 4 دنبال‌ کننده
عرصه و نحوه جبران سکوت در قراردادها | چگونگی رجوع به قوانین بالادستی و عرف و عادت و قواعد تکمیلی در صورت بروز سکوت در قراردادها
حقوق احداث 4 دنبال کننده
pixel