تا آخرین لحظه برای پیروزی تلاش کن

302
تا از موفقیت مطمئن نشدی، از تلاش دست نکش... هیچ‌وقت تسلیم نشو و به تلاش تا لحظه‌ی آخر ادامه بده T.me/UrmiyeClub
pixel