ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

علت پریدن فیوز برق چیست؟ اقدامات بعد از پریدن فیوز و پیشگیری از آن

736
علت پریدن فیوز برق هرچه باشد، ما می‌خواهیم بی‌معطلی روشنایی و جریان برق را به خانه‌مان برگردانیم، اما قبل از هر اقدامی بهتر است علت پریدن فیوز برق را بدانیم تا با آگاهی و اعتماد به نفس مشکل را برطرف کنیم.
pixel