و روزے خواهمـ رفتـ همچنانـ بے ڪس و بے صدآ❤

44
4 ماه پیش
# دپـ
ترتیب نمایش

سَحَرَم(اتحاد ماکانے)√فاک(واس ضد ماکانے ها)

4 ماه پیش
هیییی هر دوتتونم بکنم عا"!طخ

╁ɪ ʜᴀᴛᴇ ʏᴏᴜ╁

4 ماه پیش
سحر به علی میگم بریم میگه انگار دلت برای داداشات تنگ شده منم میگم نه من گوه بخورم دلم براشون تنگ بشه بعدش میگه افرین گوهتو بخور بشین سر جات خخخخخخخخخخ هیچی دیگه بالاخره راضیش میکنم میاییم امروز بهش میگم ببینم چی میشه...هیچی سحر بابای علی فهمیده با من حرف میزنه خخخخخخخخ اما خیلی خوب شد

tiam_rohamir_lover

4 ماه پیش
روزی خواهم رفت......

سَحَرَم(اتحاد ماکانے)√فاک(واس ضد ماکانے ها)

4 ماه پیش
زود بیایین خو چیشدع مگه "-"پریا نگران شدم چی شدع

╁ɪ ʜᴀᴛᴇ ʏᴏᴜ╁

4 ماه پیش
سحر شاید زود بیاییم شایدم دیر نمیدونم کلا قاطی کردم اوضاع بدجوری خرابه

سَحَرَم(اتحاد ماکانے)√فاک(واس ضد ماکانے ها)

4 ماه پیش
خیلی خرین دلم برات تنگ شدع چرا اخه پاکیدی الاغ گپتونم همینجوری مونده عوضی

╁ɪ ʜᴀᴛᴇ ʏᴏᴜ╁

4 ماه پیش
علی پاکیده به منم گف بپاکش منم پاکیدم گف یه روز باهم میریم الان هم تو تل میحرفیم و اینکه زنگ میزنیم همین خخخخ

سَحَرَم(اتحاد ماکانے)√فاک(واس ضد ماکانے ها)

4 ماه پیش
خخخ اشح پریا به نیه گامیسن روبیکه ها

╁ɪ ʜᴀᴛᴇ ʏᴏᴜ╁

4 ماه پیش
گوهمو میخوری

╁ɪ ʜᴀᴛᴇ ʏᴏᴜ╁

4 ماه پیش
گوهمو میخوری
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel