آیا قرآن از نزد غیر الله است (معجزه است)؟ اعجاز لفظی و بلاغی علمی قرآن

467

آیا کتاب قرآن نوشته خدا است؟ تهیه شده توسط کانال غرباء ... tel: @rouzbeh_alkurdi

غرباء
غرباء 158 دنبال کننده