بورس در سال ۹۹

3,910
با توضیحات این ویدئو دیگه نگران سرمایه گذاری در بورس نباش//////// ////////// www.adibniya.com
pixel