جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. ۱۴ تیر ۹۹./2

43
طی دوره شیوع کرونا، حدود 1500 تخت ویژه بیمارستانی به جمع تخت های کشور افزوده شده است
pixel