دانستنی های علمی جذاب

294

میدونستین بدن انسان هر روز 1 سلول مشکوک به سرطان را از بین میبره یا اینکه چرا هیچوقت عسل طبیعی خراب یا فاسد نمیشه؟ حتما این مستند کوتاه علمی رو تماشا کنید