كودكانى كه با حیوانات بزرگ ميشوند داراى اعتماد به نفس قوى وهوش بالامیشوندو....

379
كودكانى كه با حيوانات بزرگ ميشوند داراى اعتماد به نفس قوى و هوش بالا ميشوند و احساس همدلي و مسوليت پذيرى را ياد ميگيرند
helenrose110 361 دنبال کننده
pixel