چگونه از ساخت جواهر کسب در آمد کنیم؟ (مصاحبه با جوان خوش ذوق جواهر تراش)

628
مهد گوهر تراشی خراسان و کرمانه شاید برای خیلی ها جالب باشه توی کرمانشاه هم این شغل رایجه و میشه از این راه به درامد خوبی رسید.
pixel