نقشه راه پرورش مربی تغییر

107
مکتب تغییر چیتگرها در راستای مأموریت والای خود براساس الگوی «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» اقدام به برگزاری دوره‌های مربیگری فردی، مربیگری سازمانی و مربیگری نوآوری نموده است. این فیلم (که بخشی از دومین وبینار جنبش هارمونی تغییر است) نقشه راه تربیت مربی تغییر را برای عضویت در «شبکه همکاری دگرگونی (شهد)» نشان می‌دهد.
pixel