اسلام دین عقلانیت و فقه به معنای درک عمیق مسایل است

794
معرفی چهره واقعی اسلام به جهانیان، مسئولیت بسیار بزرگ متفکرین مسلمان است
pixel