هیئت عزاداران کوی مسجد جامع شاهدیه - حسینیه غفور ابرندآباد - فاطمیه اول ٩٨

308

عزاداری هیئت حضرت ابوالفضل کوی مسجد جامع شاهدیه (سیف) - حسینیه غفور ابرندآباد - فاطمیه اول سال 1398 - با نوای گرم علیمحمد و روح الله پورزحمتکش #شاهدیه #یزد #حسینیه_ایران #هیئت_عزاداران_کوی_مسجدجامع_شاهدیه #حسینیه_نظرکرده_سیف #سیف_شاهدیه #ابرندآباد #گردفرامرز #نصرت_آباد #مسجد_سیف #حسینیه_نظرکرده_کلک #حسینیه_غفور #حسینیه_سیدگلسرخ #حسینیه_سرچشمه #مهدیه_ابرندآباد #تاسوعا #عاشورا #اربعین #قتل_آخر #عزاداری_سنتی #سینه_زنی #محرم

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel