به من کمک کن جک (ماجراهای اتمی) - Help Me Jack: Atomic Adventure

878

انفجاری اتمی باعث تغییرات ژنتیکی گسترده در حیوانات و تغییر شکل هیولایی آنها شده است. در شهرهای گمشده کاوش کنید و به جنگ هیولاهایی بروید که انسان ها را اسیر کرده اند. از انواع و اقسام سلاح ها مثل شمشیر بی نهایت و تفنگ لیزری استفاده کنید، آنها را ارتقا دهید و از تمام مهارت های خود بهره ببرید. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.nhnent.SKJACK

ایران اپس
ایران اپس 785 دنبال کننده