معرفی قارچکش اوروگو جهت کنترل سفیدک های داخلی

70
قارچکش جدید شرکت باسف آلمان با نام تجاری اوروگو حاوی دو ماده موثره دیمتومورف ( ماده موثره کابریودو و آکروبات ام زد) و آمتوکترادین جهت کنترل سفیدکهای داخلی انگور, صیفی جات و سبزیجات و گونه های قارچ فیتوفتورا (عامل بلایت آخر فصل سیب زمینی و گوجه فرنگی و پوسیدگیهای ریشه ), با نحوه اثر منحصر به فرد, گزینه ای مناسب جهت مدیریت مقاومت به سایر قارچکشها, ایمن برای محصول, تاثیر بر مراحل مختلف چرخه بیماری.
pixel