باشگاه بوکس نام آوران ساوالان اردبیل

371

باشگاه ورزشی بوکس نام آوران ساوالان اردبیل به مربیگری استاد فرشید نجاتی آدرس اردبیل- نرسیده به پل سعدی-جنب درمانگاه امام سجاد