سال ۱۳۹۸ سال حفظ حقوق مولف و سال حفظ حریم خصوصی

89
محمود بشاش 28 دنبال‌ کننده

بیایید سال ۱۳۹۸ را سال حفظ حقوق مولف و سال حفظ حریم خصوصی بنامیم و در این زمینه پیشرو باشیم.

محمود بشاش 28 دنبال کننده
pixel