ارتقای مهارت های نوشتاری در کلینیک کاردرمانی کودکان

608
ارتقای مهارت های نوشتاری و مهارت های حرکتی با استفاده از تمرینات کاردرمانی کودکان ..............برای مشاهده ویدیو های بیشتر به وبسایت کلینیک کاردرمانی گفتاردرمانی و توانبخشی آریان مراجعه فرمایید:www.arianclinic.com ▬▬▬▬▬▬▬تلفن های تماس: 021-22091719,021-22142604,021-26766428
pixel