ناگفته های دور - جواد مجابی

564
اپلیکیشن کوزه 118 دنبال‌ کننده
در آخرین ماه های سال گذشته با استاد جواد مجابی ؛ نویسنده و منتقد ادبی هنری معاصر در ماهنامه انار گفتگوی مفصلی در مورد نویسندگان و ادبیات معاصر ، دهه طلایی هنر و ادبیات ایران ، تهران در روزگاران قدیم و وضعیت تیاتر و موسیقی معاصر ایران و...انجام دادیم که دیدن و شنیدن آن خالی از لطف نیست .
pixel