فیلم معرفی نرم افزار BPMS فراگستر

3,924

معرفی نرم افزار BPMS جهت طراحی، ساخت و پیاده سازی فرایندهای سازمان در کوتاهترین زمان. با پر کردن فرم www.faragostar.net/demorequest میتوانید رایگان با سیستم BPMS کار کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42623-021 تماس بگیرید.