سابسیژن درمانی برای جای اسکارهای فرورفته در پوست در کلینیک زیبایی بلوتاچ

165

کلینیک پوست،مو،لیزر و لاغری بلوتاچ ۰۲۱-۸۸۸۸۳۹۳۳،۰۲۱-۸۸۸۸۲۸۶۰ تهران،ونک،ملاصدرا،شاد www.Bluetouchclinic.com

pixel