مرحوم حاج محمد باقر منصوری و گریه کردنشان به روضه ی شاگردشان کربلایی حسین ادیبی

2,687

مرحوم حاج محمد باقر منصوری و گریه کردنشان به روضه ی شاگردشان کربلایی حسین ادیبی زنجانی