ما اجبار به تکرار بعضی از رفتار ها داریم

90

رفتار نابجا همیشه به ضرر ما تموم شده اما ما اجبار به تکرار بعضی از رفتار ها داریم که به این رفتارها، رفتارهای تکرار شونده‌ی مضر یا غیر کاربردی گفته میشه. مثلا ما به عده‌ای خوبی می‌کنیم ولی اونا با رفتارهایی زننده و کم محلی، اینو به ما میگن که برای محبت ما ارزشی قائل نیستن. اما ما روز بعد و روزهای بعد ناخواسته و در حالی که نتیجه برامون از قبل قابل پیش بینی و قابل دیدنه بارها و بارها محبت می‌کنیم و بارها و بارها بی محبتی و کم محلی میبینیم و این اجبار نتیجه ای جز سر خوردگی و افسردگی برای ما به همراه نداره.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده