07 -ساخت پروژه و کنترلر و چاپ مقدار به ازای درخواست کاربر

16
در این قسمت یک پروژه میسازیم و یک کنترلر ایجاد می‌کنیم و به ازای درخواست کاربر یک مقدار را در کنسول چاپ میکنیم لینک کانال تلگرام : https://t.me/moderncloud_ir
pixel