بازدید شبانه استاندار از مراکز نگهداری معلولین و سالمندان استان آبان ۱۴۰۰

34
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم
استانداری قم 1 هزار دنبال کننده
pixel