مقدمه ای بر بینایی ماشین - جلسه هفتم

737
لبه یابی مشتق و گرادیان تصویر آشکارسازی لبه Sobel

u_6321033

1 سال پیش
متاسفانه اونی که این جلسه رکورد کرده فلج مفزی داشته، یه 1 دیقه ای دیلی داره، متاسفانه!
pixel