مقایسه تست شماره 101 منحصرا زبان سال 98 (قست اختصاصی) با 999 تست نخبگان شریف

55

در این ویدئوی آموزشی حل تست شماره 101 منحصرا زبان سال 98 (قست اختصاصی) ارائه شده است و با یکی از تست های محصول 999 تست زبان کانون نخبگان شریف توسط استاد قنبری مقایسه شده است برای دریافت کامل این محصول به سایت www.nokhbesharif.ir مراجعه نمایید و یا با شماره 44252500-021 تماس حاصل فرمایید