کلیپ جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی یزد

887

‎ممنون از بچه های اتاق عمل **تصویربرداری: علی طباطبائی **تدوین: مجتبی زارع