روش ویپل (پانکراتودئودنکتومی)

5,340
روش ویپل (پانکراتودئودنکتومی) یک روش درمانی پیچیده برای حذف بخشی از پانکراس، بخشی از رودۀ کوچک و کیسۀ ‏صفراست.‏ متن کامل مقاله را در وب سایت دکتر مجازی مطالعه کنید:
VirtualDr 90 دنبال کننده
pixel