خرید اینترنتی کتاب روزآهنگ | خاطرات حسنعلی خان مستوفی

511

اثری تازه و اعجاب انگیز از ابوالفضل زرویی نصرآباد با نام خاطرات حضرت استادی سِر پروفسور حَسَنعلی خان مستوفی. اثری طنز در بابا اندیشه و فکر و سیاست و هر آنچه که زرویی در خلال سال های زندگی خود دست مایه ای برای نگاه طنزآمیز به آن یافته است. برای خرید اینترنتی کتاب خاطرات حسنعلی خان مستوفی https://roozahang.com/Product/Book/26392/ کلیک نمایید.