خانواده موتوماهیان: Engraulidae

84
خانوادهء موتوماهیان (Engraulidae)، یا ماهیان آنچوی، از ماهیان بسیار مهم تجاری در جهان هستند. این ماهیان هم بصورت خشک و نمک‌سود مصرف انسانی دارند، و هم برای تولید آرد و پودر ماهی جهت غذای دام، و طعمهء صید ماهیان باارزش به کار می‌روند. در کشور ایران نیز حدود 14 گونه از آنان فهرست شده است. بیشتر در آب‌های کم‌عمق و تا ده متر عمق به سر می‌برند و در مجاورت سواحل و خورهای نقاط گرمسیری دیده می‌شوند. فلس این ماهیان سست است و به راحتی کنده می‌شوند. بیشتر گونه‌ها پلاکتون‌خوار بوده و با فیلترکردن آب تغذیه می‌کنند. بیشتر آنها زیر 15 سانتیمتر طول دارند، اما ندرتا بیشتر از 50 سانتیمتر می‌شوند. در مورد موتوماهیان ایران بیشتر بدانید: http://fishbase.ir/persiangulf_gulf_of_oman/Engraulidae.html
pixel