تست حرکتی قطار خانواده 48 نفره

107

این فایل نمونه قطار 48 نفره شهاب بالون است که در خزر آباد تحویل داده شده است و از نمونه های تولید داخل به دست جوانان با غیرت ایرانیست این قطار جز برترین سازه ها در تمام مجموعه های بازی در تمام دنیا میباشد این قطار مراحل ساخت وسیع و چندگانه ای را شامل میشود که هر کشوری قادر به تولید تخصصی آن نیست کیفیت این قطار به قدری بالاست که کشورهای همسایه مشتریان ثابت آن حتی به قیمت های داخلی هست

شهاب بالون
شهاب بالون 0 دنبال کننده