نوحه تصویری قلندری در ایام فاطمیه (1)

653

این فیلم مداحی تصویری ترکی از طاهر قلندری نوحه خوان مشهور اردبیل است.التماس دعا

ظهور منجی
ظهور منجی 43 دنبال کننده