مرزهای ایران در معرض خطر سه جانبه؛ استقرار توپخانه ها و آماده باش ایران

820

u_11357478

2 هفته پیش
بچه بیا پایین کامنت پایینی

دنیا محل گذراست.

3 هفته پیش
لعنت به کشوری که بخواهد به ایران حمله کند سپاه بزرگ ایران دهن همشونو خرد خواهد کرد درود برایران وایرانی غیرتمند

دنیا محل گذراست.

3 هفته پیش
لعنت به کشوری که بخواهد به ایران حمله کند سپاه بزرگ ایران دهن همشونو خرد خواهد کرد درود برایران وایرانی غیرتمند
pixel