استراتژی های پیشنهادی برای هلدینگ ها و کسب و کار های بزرگ بعد از کرونا

60
گفتگوی زنده اینستاگرامی با موضوع: استراتژی های پیشنهادی برای هلدینگ ها و کسب و کار های بزرگ بعد از کرونا -- محمدرضا انبیائی(مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار، دبیرکل انجمن مدیریت راهبردی ایران) و دکتر عطاءاله هرندی( دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه علامه طباطبایی، مدرس دانشگاه تهران، مشاور در حوزه استراتژیک سرمایه گذاری معماری سازمان)
pixel