آموزش و آزمون الکترونیکی

184
برگزاری دوره های غیر حضوری - تولید محتوای تخصصی - برگزاری دوره های الکترونیکی در سازمان ، شامل مراحل متعددی نظیر استخراج نیازمندی های آموزشی سازمان ، تامین مدرس دوره ، طراحی دوره ، تولید محتوا آموزشی براساس نیازمندی های استخراج شده، بارگزاری در سیستم مدیریت یادگیری، اختصاص فراگیران، پشتیبانی حین اجرای دوره و سپس تولید گزارشات مدیریتی و آموزشی مختلف و صدور گواهینامه هر یک از فراگیران است که مستلزم صرف زمان ، انرژی و هزینه قابل توجه ای است که البته اجرای موفق آن نیز تجربه بسیار می طلبد.
شرکت ایده 31 دنبال کننده
هم گناه - فصل 2 قسمت 2
%97
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 53 دقیقه
هم گناه - فصل 2 قسمت 2
pixel