زمینه (دامن آلوده و بار گناه آورده ام)[حاج محمود کریمی]

6,055

شـب ششم صفر [1395-1438]هـیأت رایة العباس (ع) برای دریـافت دیـگر فایل های تصــویری این مراسم با کیفیت Full-HD به سایت www.Fotros.ir مراجعه نمایید.

فطرس
فطرس 2.7 هزار دنبال کننده