ضد جنگ ترین حمله جنگی

504

دونالد ترامپ می گوید از ایران بابت هدف قرار ندادن هواپیمای با سرنشین آمریکایی سپاسگزاری می کند. او پیش از این گفته بود 10 دقیقه قبل از آغاز حمله نظامی آمریکا، منصرف شده! چون متوجه شده 150 نفر جان خود را از دست می دهند. این توئیت ترامپ از سوی رسانه ها جدی گرفته نمی شود.آنها عامل دیگری را در جلوگیری از اقدام نظامی ترامپ موثر می دانند

حلقه وصل
حلقه وصل 41 دنبال کننده