کارگاه های کاربردی تکنیک های اصول و فنون مذاکرات حرفه ای و اثربخش، تکنیکهای مذاکره در فروش، سمینار سخنرانی علی خویه، مدر

2,898
خویه 40 دنبال‌ کننده
2,898 بازدید
اشتراک گذاری
مدرس دانشگاه، کارگاه های کاربردی تکنیک های اصول و فنون مذاکرات حرفه ای و اثربخش، تکنیکهای مذاکره در فروش، سمینار سخنرانی علی خویه، مدرس بازاریابی و فروش، کارگاه های کاربردی مدرسه فروش ایران، سمینارهای کارگاهی بازاریابی و فروش، سخنرانی کارگاهی، سخنران برتر دهها سمینار مختلف،
خویه 40 دنبال کننده
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel