آموزش روش اسپین در فروش حرفه ای - دکتر یحیی علوی

888
888 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

در بازار رقابتی هریک از فروشندگان حرفه ای روشی برای فروش خود با توجه به مهارت های خود انتخاب می کند اما حرفه ای ترین فروشنده ها با داشتن مهارت های فروش در زمینه ذهن خوانی مشتری استراتژی خود را بصورت شناور و بر اساس شخصیت مشتری تعیین می کنند و در موقعیت های مختلف تغییر می دهند. روش (فروش اسپین) از کاراترین و بروزترین روش های فروش برای حرفه ای هاست ...