دکتر علی خویه مشاور و مربی مدیریت بازاریابی برند و فروش

18
دکتر علی خویه مشاور سیستم سازی ،مدرس سیستم سازی ، کوچ کسب و کار، مدرس و مربی کسب و کار مشاور فروش و بازاریابی مدرس فروش و بازاریابی، آکادمی مذاکره ایران، انجمن برند ایران، دکتر برند، دکتر فروش، آکادمی بازاریابی و فروش، مدرس MBA,DBA مدرس و مشاور بازاریابی و فروش
pixel