عدم تحویل عمدی برخی قطعات به خودروسازان

72
شبکه یک - 12 تیر 98- 14:00| تکمیل خودروهای در پارکینگ مانده خودروسازان نیز به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت در حال انجام شدن است اما انجمن قطعه‌سازان می گوید: عدم تحویل برخی قطعات به خودروسازان عمدی است و درخواست کردیم که نهادهای بازرسی و نظارتی وارد شوند و علت انبار خودروها در توقفگاه ها را مشخص کنند.
پایشگری 1.7 هزار دنبال کننده
pixel