نقض برجام توسط اوباما آغاز شد نه ترامپ

384
کلاکت 13.9 هزار دنبال‌ کننده

گفتگوی ویژه خبری

کلاکت 13.9 هزار دنبال کننده
pixel