کنایه دلاوری به مسئولین: بعضی وقت‌ها بیاین تو مترو مردم رو هل بدید!

91
مدیرمسئول
مدیرمسئول 10 دنبال کننده