مغایرت گیری موجودی انبار در اکسل

1,428
در این آموزش یکی از تکنیک های مغایرت گیری موجودی انبار در اکسل توضیح داده می شود. با استفاده از این روش شما می توانید به ساده ترین روش اقدام به مغایرت گیری موجودی انبار کنید و اختلاف های مقداری و ریالی (کسر و اضافه انبار) را محسابه کنید.
pixel