مراسم رونمایی سه سامانه تجارت الکترونیک همیشه پویا

474

مراسم رونمایی از سامانه های چیتان، چیگل و یاپست با حضور مهندس مهری، معاون وزیر ارتباطات و دکتر فریدون مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری