داغترین‌ها: #اربعین

احمدی نژاد. آیا هنوز انقلابی است؟؟

2,707
محمود احمدی نژاد زمانی مدعی انقلابی گری و ولایت مداری بود، اما آیا هنوز هم در همان مسیر باقی مانده است؟ چرا احمدی نژادِ 84 با احمدی نژادِ1400 متفاوت شده است؟ قدرت احمدی نژاد چه خطراتی برای مردم و کشور خواهد داشت؟
pixel