رونمایی از نردبان های جدید سازمان آتش نشانی تهران

1,724
5 نردبان با ارتفاع 64 متر و یک نردبان با ارتفاع 56 متر به ناوگان عملیاتی سازمان اتش نشانی تهران اضافه شد
pixel